GARANTIA DELS GRUPS PER COMERÇOS

Regruel

Per a molts comerços espanyols, un tall d'electricitat pot suposar un tancament obligatori dels seus negocis. Per exemple, les farmàcies disposen de molts sistemes automatitzats cada vegada, i si succeeix un tall d'electricitat pot bloquejar la seva muntacàrregues de medicament o veure com es fan malbé els remeis per conservar-los en fred. Els comerciants amb negocis petits s'han d'enfrontar a la pèrdua de productes congelats i en conseqüència dels beneficis que podrien haver generat.
A més de tot l'anterior, tot això també comporta a la pèrdua d'una bona imatge de la seva empresa i de la seguretat del seu negoci. Qualsevol dany, com ara una elevació de la temperatura condueix a la cria de microbis i redueix la vida funcional de tots els productes. Un producte en bones condicions pot arribar a ser un producte perillós i el seu sabor i aspecte es poden veure degradats. Per exemple, en un tall de llum es pot arribar a trencar la cadena de fred i ocasionar danys molt greus en l'àrea d'alimentació per a molts tècnics i professionals.
Per tant, tenint en compte tot l'anterior, en el cas dels negocis l'elecció del millor grup barat dependrà de diversos factors, entre els quals destaquen: el molt o poc ús, la potència, el tipus de combustible, la instal·lació transportable o fixa, la forma d'encendre, etc.
Els criteris en què es basa la qualitat de qualsevol grup electrogen són els següents:
  • Fiabilitat.
  • Compacitat.
  • Capacitat d'insonorització.
Com veieu, si a l'hora de la compra d'un grup electrogen incidim en aquests tres factors que he esmentat segurament el funcionament de l'aparell no us defraudarà i tindreu la possibilitat de gaudir del seu ús durant una llarga temporada

Comentarios

Entradas populares de este blog

Reparación de fugas

Juegos de mesa para beber chupitos

Razones ventajosas para hacer videos corporativos de Empresas